Ajurweda co to jest?

Yoga, Ajuverda

Ajurweda wywodzi się z Indii i jest systemem wiedzy medycznej, który swoje początki datuje na czasy starożytne. Mimo, iż ajurweda to bardzo stare zasady, nadal są one wykorzystywane z powodzeniem w wielu dziedzinach podczas leczenia i profilaktyki chorób, które posiadają zróżnicowane podłoże. Leczenie opiera się na wdrażaniu praktycznych zaleceń, które dotyczą zasad odżywiania, ćwiczeń fizycznych (głównie joga) oraz sposobów medytowania. Dzięki medytacji pacjent jest w stanie osiągnąć harmonię ciała i umysłu. Jakie są podstawowe założenia ajurwedy?

Ajurweda – początki

Ajurweda to słowo w wolnym tłumaczeniu oznaczające wiedzę o życiu. Trudno jest określić konkretną datę powstania wszystkich zasad ajurwedy, najstarsze zapiski zachowały się z 150-500 roku przed naszą erą, jednak wiadomo o tym, że wcześniej wszystkie zasady krążyły przekazywane ustnie.

Teoria pięciu elementów

Głównym założeniem ajurwedy to teoria pięciu elementów. Ta teoria mówi o tym, że istnienie świata to wynik kombinacji pięciu elementów ziemi, wody, eteru, powietrza i ognia. Według ajurwedy każde zjawisko na świecie oraz każdy wytwór ziemi posiada jeden lub dwa żywioły przypisane do siebie. Dotyczy to także ludzi. Dobieranie żywiołów do poszczególnych odbywa się na zasadzie podobieństw między danym obiektem, a żywiołem. Poszczególne typy ludzi nazywa się doszami.

Ajurweda – rodzaje dosz

Chcąc opisać człowieka, w ajurwedzie istnieją do dyspozycji trzy dosze. Dosze według zasad ajurwedy to energie biologiczne, które w ciele człowieka reprezentują pięć elementów (ogień, wodę, eter, powietrze i ziemię). Każdy dosz to połączenie dwóch żywiołów. Wyróżnia się następujące dosze: vata, pitta oraz kapha. Vata reprezentuje eter i powietrze, a cechami charakterystycznymi są kreatywność, energiczność oraz niepokój i lęk. Z kolei pitta jest połączeniem wody i ognia. Cechami charakterystycznymi dla pitty są: odwaga, ambicja gniew oraz duma. Ostatnim rodzajem jest kapha. Jest to kombinacja wody oraz ziemi. Kapha jest charakteryzowane poprzez miłość, zazdrość oraz poświęcenie i chciwość.

Leczenie przy pomocy ajurwedy

Chcąc skorzystać z dobrodziejstwa oraz mądrości zawartej w zasadach ajurwedy, należy rozpocząć od ustalenia swojego typu konstytucyjnego. Znając swój typ można rozpocząć stosowanie odpowiednich dla naszego typu zaleceń zdrowotnych. Obejmuje to odpowiednią dietę, ćwiczenie jogi oraz medytację. Każdy z tych elementów przyczynia się do osiągnięcia harmonii wewnętrznej oraz wyrównania wpływu wszystkich dosz. W praktyce polega to na unikaniu pobudzania doszy, która jest dominująca.

Najważniejszym elementem jest rozpoznanie swojego typu. Mogą w tym pomóc podręczniki do ajurwedy. Dzięki nim można lepiej poznać jej zasady. Jednak nie zawsze samodzielna diagnoza okazuje się trafna. Z tego względu, przy braku pewności i odpowiedniej wiedzy, warto udać się do profesjonalnego nauczyciela ajurwedy. Będzie on w staniu udzielić fachowej pomocy i zalecić najkorzystniejsze leczenie. W pierwszych krokach wspomogą Cie masażyści z salonu masażu Ceremonia Uzdrawiania w Zgierzu, niedaleko Łodzi. Można ich znaleźć pod adresem https://www.ceremoniauzdrawiania.pl/

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*